صنایع مفتولی تورگستر فعالیت خود را از سال 1385 آغاز کرد. این مجموعه با انواع ارگان ها، سازمان ها، پادگان ها و شرکت ها همکاری می کند و یکی از برترین تولید کنندگان انواع توری های حصاری، توری پرسی، توری فرنگی، توری مرغی، رابیتس و پشم شیشه، سیم گالوانیزه، گابیون، مش جوشی، سیم خاردار، پایه فنس و… می باشد.